ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์ 32120

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4406-0131

อีเมล์ :  admin@nongbuathatum.go.th 

Share on Line
Share on Pinterest