ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก เส้นนานางนวล-หนองช้างตาย หมุ่ที่ 9 บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest