ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเส้นทางทิศใต้หมู่บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest