ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่อง หาผู้ประสงค์ดำเนินโครงการขุดลอกแม่น้ำมูลบ้านกุดจับหมู้่ที่ ๘ บ้านม่วงมูลหมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest