ฉีดควบคุมสารกำจัดแมลงพาหะโรคลัมปี สกิน เพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดของสัตว์ในพื้นที่ตำบลหนองบัว

Share on Line
Share on Pinterest