ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ราษฎรร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับผลกระทบกลิ่นเหม็นรบกวนจากการเลี้ยงหนู หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว

Share on Line
Share on Pinterest