หนองบัวถิ่นมูล  บริบูรณ์พืชผัก อนุรักษ์ป่าไม้ หลากหลายหนองน้ำ ลือนามแข่งเรือ  งามเหลือประเพณี


 
นางสาวประจวบ บุญมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวประจวบ บุญมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
การปฏิบัติตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (ประจำเดือนมีนาคม 2558) 
     
การปฏิบัติตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557) 
     
ประชาสัมพันธ์รายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ภาพกิจกรรม "งานกีฬาหนองบัวเกมส์ ครั้งที่ 17" ประจำปี 2558 วันที่ 8 มีนาคม 2558 ...
ภาพกิจกรรม "กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอท่าตูม "ประจำปี 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ...
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ...ผลิตภัณฑ์ตำบลหนองบัว ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1,2,3,4 ต...     จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง
ข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระภาษี...     จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง
ผู้มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์...     จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง
ข้อแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระภาษีและการจดทะเบียนพาณิชย์...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององ...     จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง
สอบราคาจ้าง 4 โครงการ(คสล. 3 โครงการ ลอกหนอง 1 โครงการ)...     จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง
ประกาศ ประกอบด้วยชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด และชุดลูกข่ายเครื่องรับ...     จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้าง 3 โครงการ (คสล. 2 โครงการ รางระบายน้ำ 1 โครงการ)...     จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสพัลติกคอนกรีต โดยวิธี pavement in-place recycling...     จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...     จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เพิ่มเติม)
   อบต. หนองบัว อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ราคากลางครุภัณฑ์ทางการศึกษา
   ประกาศราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่7
   ประกาศราคาโครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำ หมู่ที่6
   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานเสริมสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต ม.1
   ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ.ม.3
   ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ม.6
   ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.10
   ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.9
   ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่ิอง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.8
   ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.7
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสระขุด แบบสขร.1
   ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.5
   ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.4
ข่าวย้อนหลัง
 
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  


เมษายน 2558
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 เมษายน 2558
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ เว็บไซต์ของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 174.129.72.165
คุณเข้าชมลำดับที่ 375,433 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
241/3 หมู่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
Tel : 044-558968  Fax : 044-558969
Email : nongbuathatum@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.