กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 ข้อมูลอื่นๆ
 ผลิตภัณท์ตำบล
 สมรรถนะประจำสายงาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  คำขวัญตำบลหนองบัว "หนองบัวถิ่นมูล บริบูรณ์พืชผัก อนุรักษ์ป่าไม้ หลากหลายหนองน้ำ ลือนามแข่งเรือ งามเหลือประเพณี"  
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ประชาคมตำบล/หมู่บ้าน 13 พฤษภาคม 2558
ประชาคมตำบล/หมู่บ้าน 13 พฤษภาคม 2558
ป้ายประกาศแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ป้ายประกาศแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 
 
[ 30-10-2560] ประกาศรายรับ-รายจ่าย   doc120171030014918.pdf doc220171030014918.pdf 
[ 05-10-2560] ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ-2561   doc120171005000133.pdf 
[ 04-10-2560] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   doc120171004235745.ศ 
[ 17-03-2560] ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   doc120170329190042.pdf 
[ 20-02-2560] แนวทางขับเคลื่อนเเผนชุมชน   doc120171118233339.pdf 
 
[ 27-11-2560] โครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 11   doc120171126220042.pdf 
[ 27-11-2560] โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก   doc120171126215957.pdf 
[ 27-11-2560] โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก รอบคันคูหนองใหญ่   doc120171126215922.pdf 
[ 27-11-2560] โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นนานายจรัสรวี   doc120171126215845.pdf 
[ 27-11-2560] โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 4   doc120171126215811.pdf 
 
[ 10-01-2560] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2560   doc120170110015954.pdf 
[ 04-10-2559] ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559   doc120161004015406.pdf 
[ 04-10-2559] ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559   doc120161004015254.pdf 
[ 04-10-2559] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559   doc120161004014959.pdf 
 
  [ 08-12-2560 ]ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ[
 
 [ 08-12-2560 ]แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายก อบจ.สร. และ ทม.สร.) 
 [ 08-12-2560 ]การโอนเงินสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 08-12-2560 ]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ สำโรงทาบ รัตนบุรี สังขะ ชุมพลบุรี ท่าตูม จอมพระ และศรีณรงค์) 
 [ 08-12-2560 ]แจ้งมติ ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 11/60 ลงวันที่ 30 พ.ย. 60
 [ 08-12-2560 ]การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ปราสาท กาบเชิง และเขวาสินรินทร์)
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 ( โทร./โทรสาร 0-4406-0131 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615