หนองบัวถิ่นมูล  บริบูรณ์พืชผัก อนุรักษ์ป่าไม้ หลากหลายหนองน้ำ ลือนามแข่งเรือ  งามเหลือประเพณี


 
นางสาวประจวบ บุญมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวประจวบ บุญมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  


หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
การปฏิบัติตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557) 
     
ประชาสัมพันธ์รายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 
     
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2558 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ภาพกิจกรรม "งานกีฬาหนองบัวเกมส์ ครั้งที่ 17" ประจำปี 2558 วันที่ 8 มีนาคม 2558 ...
ภาพกิจกรรม "กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอท่าตูม "ประจำปี 2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ...
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ...ผลิตภัณฑ์ตำบลหนองบัว ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน...     จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพ...     จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน...     จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น...     จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น...     จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 24,450 กิโลกรัม...     จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง
การรับสมัครพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสระขุด...     จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (ลานค้าชุมชน)...     จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ (ลานค้าชุมชน) หน้าที่ทำการ อบต.เมืองที...     จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 จำนวน 978 กระสอบ...     จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ
   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
   จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้จรดถึงถนนทางดำซอยตัดกับบ้านลุงจำปี หมู่ที่3
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงมูล หมู่ที่9
   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงมูล หมู่ที่9
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบท่อเหล็กส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 2
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. บ้านดงเปือย หมู่ที่ 7
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านลำเพิญ หมู่ที่ 1
   ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิดและบ่อพัก คสล. บ้านดงเปือย หมู่ที่ 3
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านนาสว่าง หมู่ที่ 8
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า ต่อขยายคลองส่งนำ้ดาดคอนกรีต บ้านตลิ่งชัน ม.7
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านศาลา หมู่ที่ 9
   การปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า ต่อขยายคลองส่งนำ้ดาดคอนกรีต บ้านต
   สอบราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 17 บ้านโคกพลู
   สอบราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ๊ะสนา
ข่าวย้อนหลัง
 
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  


มีนาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 31 มีนาคม 2558
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ เว็บไซต์ของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.163.158.99
คุณเข้าชมลำดับที่ 366,586 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
241/3 หมู่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
Tel : 044-558968  Fax : 044-558969
Email : nongbuathatum@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.